Stop !! Hibari-kun !

Titre original ストップ!!ひばりくん! - Japon (1983) Genre Comédie , Animation Avec Seiko Nakano , Kozo Shioya , Hideyuki Tanaka , Satomi Majima , Katsuji Mori , Noriko Uemura , Toku Nishio , Norio Wakamoto , Chiyoko Kawashima , Torû Furuya Créé par Takashi Hisaoka Réalisé par - Produit par Kiyoshi Ono

Synopsis Stop !! Hibari-kun !

Casting Stop !! Hibari-kun !

Tout le casting de Stop !! Hibari-kun !