Butterfly murders

Acteurs et actrices

Lau Siu-Ming
Michelle Mee
Wong Su-Tong
Zhang Guozhu

Réalisateurs

Scénaristes

Fan Lin
Chi-ming Lam

Producteurs

See-Yuen Ng
Sijian Wu
Zhang Quan