Departures

Acteurs et actrices

Masahiro Motoki Rôle : Daigo Kobayashi
Ryoko Hirosue Rôle : Mika Kobayashi
Tsutomu Yamazaki Rôle : Ikuei Sasaki
Kazuko Yoshiyuki Rôle : Tsuyako Yamashita
Kimiko Yo Rôle : Yuriko Kamimura
Takashi Sasano Rôle : Shokichi Hirata

Réalisateurs

Yojiro Takita Rôle : Director

Scénaristes

Kundo Koyama Rôle : Screenplay

Producteurs

Toshiaki Nakazawa Rôle : Producer
Yasuhiro Mase Rôle : Executive Producer
Ichirô Nobukuni Rôle : Producer
Toshihisa Watai Rôle : Producer