La Légende de Zatoïchi - Les tambours de la colère

Acteurs et actrices

Shintarô Katsu
Yoshiko Mita
Makoto Sato
Ko Nishimura
Takuya Fujioka

Réalisateurs

Scénaristes

Kan Shimozawa
Hisashi Sugiura
Tetsuro Yoshida
Kiyokata Saruwaka

Producteurs

Hisakazu Tsuji