Railroad Tigers

Acteurs et actrices

Jackie Chan Rôle : Ma Yuan
Andy Lau Rôle : Little boy's father
Huang Zitao Rôle : Da Hai
Darren Wang Rôle : Da Guo
Nick Wang Rôle : Fan Chuan
Zhang Lan-Xin Rôle : Yuko

Réalisateurs

Ding Sheng Rôle : Director

Scénaristes

Ding Sheng Rôle : Writer
He Keke Rôle : Writer

Producteurs

Maofei Zhou Rôle : Producer
Zhong-lun Ren Rôle : Producer
Jackie Chan Rôle : Executive Producer
Hong Qin Rôle : Executive Producer
Jianhong Qi Rôle : Executive Producer
Zhong-lun Ren Rôle : Executive Producer
Wang Sen Rôle : Executive Producer
Ge Song Rôle : Executive Producer
Et aussi :
  • Executive Producer Executive Producer Joe Tam