Marebito

Acteurs et actrices

Shin'ya Tsukamoto Rôle : Masuoka
Tomomi Miyashita Rôle : F
Kazuhiro Nakahara Rôle : Arei Furoki
Miho Ninagawa Rôle : Aya Fukumoto
Shun Sugata Rôle : MIB
Ayumu Saitô

Réalisateurs

Takashi Shimizu Rôle : Director

Scénaristes

Chiaki Konaka Rôle : Screenplay