Demetan

Acteurs et actrices

Mari Okamoto Rôle : Ranatan
Yasuroo Tanaka Rôle : Zari
Yuko Hisamatsu Rôle : Demetan
Hiroshi Ohtake Rôle : Ibokichi
Kōichi Kitamura Rôle : Amataro
Kousei Tomita Rôle : Gyata
Miyoko Shoji Rôle : Amako
Shun Yashiro Rôle : Kyaru/Kyal
Et aussi :