Fire Force

Acteurs et actrices

Gakuto Kajiwara Rôle : Shinra Kusakabe
Yuusuke Kobayashi Rôle : Arthur Boyle
Saeko Kamijo Rôle : Maki Oze
M.A.O Rôle : Iris
Kazuya Nakai Rôle : Akitaru Obi
Kenichi Suzumura Rôle : Takehisa Hinawa
Aoi Yuki Rôle : Kotatsu Tamaki
Daisuke Sakaguchi Rôle : Victor Licht
Et aussi :
  • Vulcan Joseph Vulcan Joseph Taku Yashiro