Souvenirs de Marnie

Acteurs et actrices

Kasumi Arimura Rôle : Marnie
Sara Takatsuki Rôle : anna
Nanako Matsushima Rôle : Yoriko
Susumu Terajima Rôle : Kiyomasa Oiwa
Toshie Negishi Rôle : Setsu Oiwa
Ryôko Moriyama Rôle : Old Woman
Hitomi Kuroki Rôle : Hisako
Hana Sugisaki Rôle : Ayaka
Et aussi :
  • Hiroyuki Morisaki
  • Ken Yasuda
  • Shigeyuki Totsugi
  • Yo Oizumi
  • Takuma Otoo

Réalisateurs

Hiromasa Yonebayashi Rôle : Director

Scénaristes

Masashi Ando Rôle : Screenplay
Keiko Niwa Rôle : Screenplay
Hiromasa Yonebayashi Rôle : Screenplay