Memories

Acteurs et actrices

Shigeru Chiba Rôle : Aoshima
Hisao Egawa Rôle : Swiveler
Kayoko Fujii Rôle : Sakiko
Nobuaki Fukuda Rôle : Chief Shell Handler
Ami Hasegawa Rôle : Emily
Isamu Hayashi Rôle : Boy
Michio Hazama Rôle : Nirasaki
Masato Hirano Rôle : Mr. A
Et aussi :
  • Nobuo Tanaka Nobuo Tanaka Hideyuki Hori
  • Ivanov Ivanov Shôzô Iizuka
  • Announcement in Station 1 Announcement in Station 1 Shôzô Iizuka
  • Doctor Doctor Takkou Ishimori
  • Robot Robot Tomoko Ishimura
  • Heinz Heinz Tsutomu Isobe
  • Nobuo's younger brother Nobuo's younger brother Tetsuya Iwanaga

Réalisateurs

Kôji Morimoto Rôle : Director
Katsuhiro Ōtomo Rôle : Director
Tensai Okamura Rôle : Director

Scénaristes

Katsuhiro Ōtomo Rôle : Writer
Satoshi Kon Rôle : Writer

Producteurs

Katsuhiro Ōtomo Rôle : Executive Producer
Shigeru Watanabe Rôle : Producer