Aveux, théories, actrices

Acteurs et actrices

Mariko Okada
Ruriko Asaoka
Ineko Arima
Miyoko Akaza
Toshiyuki Hosokawa
Kazuko Ineno
Yusuke Kawazu
Isao Kimura
Et aussi :
  • Daigo Kusano
  • Rentaro Mikuni
  • Tôru Minegishi
  • Kiwako Taichi
  • Yumeji Tsukioka

Réalisateurs

Yoshishige Yoshida

Scénaristes

Masahiro Yamada
Yoshishige Yoshida

Producteurs

Keiji Isoda
Junya Katsumata
Sei Okamura
Yoshishige Yoshida