Sukiyaki Western Django

Acteurs et actrices

Hideaki Ito Rôle : Gunman
I Kôichi Satô Rôle : Taira no Kiyomori
Yusuke Iseya Rôle : Minamoto no Yoshitsune
Kaori Momoi Rôle : Ruriko
Teruyuki Kagawa Rôle : Sheriff
Takaaki Ishibashi Rôle : Village Mayor
Masanobu Ando Rôle : Yoichi
Yoshino Kimura Rôle : Shizuka
Et aussi :

Réalisateurs

Takashi Miike Rôle : Director

Scénaristes

Takashi Miike Rôle : Author
Masa Nakamura Rôle : Author

Producteurs

Toshiaki Nakazawa Rôle : Executive Producer
Nobuyuki Tohya Rôle : Executive Producer
Masao Ôwaki Rôle : Producer