Sukiyaki Western Django

Acteurs et actrices

Hideaki Ito Rôle : Gunman
Kôichi Satô Rôle : Taira no Kiyomori
Yusuke Iseya Rôle : Minamoto no Yoshitsune
Kaori Momoi Rôle : Ruriko
Teruyuki Kagawa Rôle : Sheriff
Takaaki Ishibashi Rôle : Village Mayor
Masanobu Ando Rôle : Yoichi
Yoshino Kimura Rôle : Shizuka
Et aussi :
 • Shigemori Shigemori Masato Sakai
 • Akira Akira Shun Oguri
 • Benkei Benkei Renji Ishibashi
 • Ringo Ringo Quentin Tarantino
 • Richie Richie Shingo Katuri
 • Toshio Toshio Yutaka Matsushige
 • Toshiyuki Nishida
 • I Yôji Tanaka
 • Hideaki Satô
 • Takuya Mizoguchi
 • Akinori Ando
 • Yoshiyuki Yamaguchi
 • Shogen Itokazu
 • Ryosuke Nagata

Réalisateurs

Takashi Miike Rôle : Director

Scénaristes

Takashi Miike Rôle : Author
Masa Nakamura Rôle : Author

Producteurs

Toshiaki Nakazawa Rôle : Executive Producer
Nobuyuki Tohya Rôle : Executive Producer
Masao Ôwaki Rôle : Producer