Le vieux jardin

Acteurs et actrices

Yum Jung-ah Rôle : Han Yoon-hee
Ji Jin-hee Rôle : Oh Hyun-woo
Yu-ri Kim Rôle : Choi Mi-kyeong
Yoon Hee-seok Rôle : Ju Yeong-jak
Lee Eun-sung Rôle : Eun-gyeol
Youn Yuh Jung Rôle : Hyun-woo's mother
Ban Hyo-jung Rôle : Yoon-hee's mother
Park Hyun-young Rôle : Hyun-young
Et aussi :
  • Eung-soo Eung-soo Kim Eung-Soo

Réalisateurs

Sang-soo Im Rôle : Director

Scénaristes

Sang-soo Im Rôle : Writer