La Vengeance du tigre

Acteurs et actrices

Jimmy Wang Yu
Lieh Lo
Wang Ping
Chen Hsing
Chen Kuan-Tai
Cheng Lei

Réalisateurs

Jimmy Wang Yu

Scénaristes

Jimmy Wang Yu

Producteurs

Run Me Shaw