Shanghai dreams

Acteurs et actrices

Yuanyuan Gao
Bin Li (III)
Anlian Yao
Xueyang Wang
Hao Qin
Yang Tang

Réalisateurs

Scénaristes

Producteurs

Li Pi