Le Sabreur manchot - La trilogie

Acteurs et actrices

Jimmy Wang Yu
David Chiang
Ku Feng
Ti Lung
Lisa Chiao Chiao
Li Ching

Réalisateurs

Scénaristes

Kuang Ni

Producteurs

Run Me Shaw