Toys & pets

Acteurs et actrices

Ji Guanlin Rôle : Xiao Xiang

Réalisateurs

Gary Wang Rôle : Director

Scénaristes

Gary Wang Rôle : Writer

Producteurs

Zhou Yu Rôle : Producer
Ye Yuan Rôle : Producer