Le Rire de madame Lin

Acteurs et actrices

Yu Fengyuan
Li Fengyun
Chen Shilan
Pan Yun
Ruan Fengming
Wei Yongzhi

Réalisateurs

Zhang Tao Rôle : Director

Scénaristes

Zhang Tao Rôle : Writer